תקנון האתר

תקנון אתר פורטל המיסים של ישראל

אין לראות באמור באתר זה ייעוץ ו/או תחליף לכך, כל האמור לעיל היינו לשם מסירת מידע כללי ואנו מחליף את האמור בחוק. הכותבים והמנהלים אינם אחראים, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר באתר, ואינם אחראים לטעויות שנפלו בו (ט.ל.ח). אין להשתמש ו/או להעתיק תוכן מהאתר ללא הסכמה בכתב, כל הזכויות שמורות. 

כותבי מאמרים:

1.      בעת העלאת מאמר לאתר פורטל המיסים של ישראל הנך מצהיר כי אתה הכותב ו/או בעל הזכויות היחידי למאמר והנך מעוניין לפרסם מאמר באתר 

2.     הפרה של זכויות יוצרים תהיה באחריות כותב המאמר בלבד ואין לבעלי פורטל המיסים של ישראל כל חלק בזה.

3.     אנו שומרים את הזכות לשנות או למחוק מאמרים וחשבונות כותבים בכל עת.

4.    פורטל המיסים של ישראל רשאי לפרסם את מאמרך באתר,בדף הפייסבוק והטוויטר של הפורטל, בעדכוני ,RSS ובדיוור אלקטרוני.

5.     כותב מאמר רשאי לפרסם מאמר שכבר פורסם בכל מדיה אחרת על ידו וזאת בתנאי שלא מבצע בכך כל הפרה של זכויות יוצרים.

6.    הינך מצהיר כי המאמר שהינך מעלה תואם את אופי האתר והינו בנושא מיסים ו/או חשבונאות ו/או נושא הקשור באופן ישיר לנושאים אלו.

7.     יחסי הצדדים- שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין כותב המאמר לבין פורטל המיסים של ישראל

8.    הגבלת אחריות- בעלי פורטל המיסים של ישראל לא יישאו באחריות כלפי כותב המאמר ו/או צד ג' כל שהוא לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.

9.    פורטל המיסים של ישראל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת.

10.  אנו עשויים להציג מודעות לצד המאמר שלך באתרנו.

11.  בעת העלאת/ שליחת מאמר הנך מאשר את תקנון האתר.

 

 

כל האמור לעיל נכתב בלשון זכר לשם נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.